Background image

Umowy w obrocie gospodarczym i konsumenckim

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz do dokonywania czynności prawnych między konsumentami.

Oferujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • rozpoznania potrzeb Klientów i uwzględniania ich w przygotowywanych projektach,
  • przygotowania kompleksowych umów uwzględniających ochronę interesów Klientów,
  • konsultacji dotyczących roszczeń, wynikających z umów zawieranych w obrocie konsumenckim i gospodarczym,
  • reprezentacji w procesach sądowych dotyczących roszczeń o charakterze kontraktowym oraz deliktowym,
  • audyty prawne,
  • due diligence.