Background image

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Posiadamy bogate doświadczenie oraz zweryfikowaną w praktyce wiedzę, dotyczącą prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Świadczymy pomoc prawną zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, udzielając porad dotyczących przysługujących uprawnień oraz prowadząc postępowania sądowe i negocjacje ugodowe.

Oferujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • sporów między pracodawcami a pracownikami,
  • przygotowywania projektów dokumentów niezbędnych dla pracodawców,
  • ustalenia i dochodzenia uprawnień z zakresu ubezpieczeń społecznych.