Background image

Prawo medyczne

Kompleksowo analizujemy sprawy z zakresu prawa medycznego, w szczególności dotyczące błędów medycznych, praw pacjenta, dostępu do dokumentacji medycznej. Dochodzimy w imieniu naszych Klientów odszkodowań z tytułu błędów medycznych oraz reprezentujemy Klientów przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Zdarzeń Medycznych.

Oferujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • roszczeń dotyczących sporów z zakładami opieki zdrowotnej i lekarzami,
  • oceny roszczeń z tytułu błędów medycznych na etapie przedsądowym i sądowym,
  • postępowań przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych,
  • konsultacji dotyczących przysługujących uprawnień w nietypowych dla Klientów sytuacjach.