Background image

Prawo gospodarcze

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga znacznego nakładu pracy i czasu. Każdy przedsiębiorca wymaga indywidualnego podejścia i pomocy prawnej dostosowanej do jego potrzeb. Powierzenie nam obsługi prawnej umożliwia Klientom maksymalne zmniejszenie formalności oraz pozwala skupić się na właściwej działalności firmy.

Oferujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • kompleksowej obsługi przedsiębiorców,
  • postępowania rejestracyjnego przedsiębiorców zarówno w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak i Krajowego Rejestru Sądowego
  • reprezentowania przedsiębiorców w sporach przedsądowych i sądowych, w szczególności windykacji przedsądowej i sądowej,
  • przygotowywania projektów uchwał, umów i innych pism w bieżącej działalności gospodarczej.