Background image

Prawo cywilne

Każdy prawnik z naszego zespołu posiada bogate doświadczenie w uczestniczeniu w rozprawach sądowych, przygotowywaniu pism procesowych oraz prowadzeniu negocjacji ugodowych. Na życzenie Klientów uczestniczymy w procesach sądowych w całej Polsce.

Oferujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • prowadzenia sporów na etapie przedsądowym oraz sądowym,
  • prowadzenia negocjacji, zawierania ugód na wszelkich etapach spraw,
  • przygotowywania pism procesowych, wezwań do zapłaty, wypowiedzenia umów i ich rozwiązywania,
  • prawa rzeczowego (służebności, użytkowanie, spółdzielcze prawo do lokalu),
  • prawa zobowiązań (sprzedaż, wynajem, dzierżawa, odpowiedzialność solidarna dłużników).