Background image

Pomoc dłużnikom i upadłość konsumencka

Udzielamy kompleksowej ochrony prawnej dłużnikom w prowadzonych przeciwko nim windykacjach, w szczególności w sprawach przedawnionych roszczeń. W ciągu ostatnich pięciu lat pomogliśmy ponad 10 000 osób windykowanych przez fundusze sekurytyzacyjne i banki oraz przedsiębiorstwa windykacyjne. Wygraliśmy ponad 3000 procesów sądowych w tego rodzaju sprawach.

Oferujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • sporów sądowych z funduszami sekurytyzacyjnymi, bankami oraz instytucjami parabankowymi udzielającymi pożyczek, w szczególności tzw. chwilówek,
  • ochrony dłużników w wadliwie prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych (również w zakresie wzruszenia tytułów wykonawczych w przypadkach nieprawidłowych doręczeń wyroków, nakazów zapłaty),
  • możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  • przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.