Gefion - problemy z odszkodowaniem

Gefion Insurance to duńskie towarzystwo ubezpieczeniowe, działające na terenie Danii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Litwy, Łotwy, Estonii, a od niedawna także Polski.

Ubezpieczyciel sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem Polins Sp. z o. o.

W przypadku powstania szkody, której sprawca ubezpieczony jest w Gefion Insurance, proces likwidacji przeprowadzany jest przez Crawford Polska Sp.z o.o. - i tu najczęściej zaczynają się problemy.

Z informacji, które można znaleźć w Internecie oraz tych przekazywanych nam przez klientów wynika, że proces likwidacji szkód z polis w Gefion Insurance trwa zbyt długo, a świadczenia są wypłacane po terminie i najczęściej są zaniżone.

Z danych przekazywanych przez Rzecznika Finansowego wynika natomiast, że po I półroczu 2018 r. wpłynęły 82 wnioski dotyczące Gefiona, w całym roku było ich 183, daje to ubezpieczycielowi siódme miejsce w zestawieniu sporządzanym ze względu na liczbę wniosków do Rzecznika Finansowego dotyczących OC komunikacyjnego. Mając na uwadze nieznaczny udział Gefiona w rynku przedstawione dane budzą poważny niepokój.

Wskazane nieprawidłowości spowodowały, że Rzecznik Finansowy interweniował spotykając się z reprezentantami ubezpieczyciela, nie wygląda jednak aby owa interwencja przyniosła pożądany efekt.

Reklamacje na postępowanie likwidacyjne rozpatruje, wskazany wcześniej, Crawford Polska Sp. z o.o., którego postępowanie pozostawia wiele do życzenia. Z naszej praktyki wynika również, że współpraca z Crawford Polska Sp. z o.o bywa trudna, otrzymanie akt szkody sprawy, którą zajmowaliśmy się na zlecenie klienta poprzedzone było pismem, dwoma mailami i trzema telefonami, akta dotarły do nas po 3 miesiącach od złożenia wniosku.

Podstawowy problem poszkodowanych polega jednak na otrzymaniu odszkodowania, które jest zaniżone i nie kompensuje w pełni poniesionej szkody. Posępowanie likwidacyjne nie przynosi najczęściej pożądanych efektów, wbrew krążącym opiniom, swoich roszczeń można jednak skutecznie dochodzić na drodze sądowej przed polskimi sądami.

 

 

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ