Umowy o obrocie gospodarczym i konsumenckim

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz do dokonywania czynności prawnych między konsumentami.

Oferujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • rozpoznania potrzeb Klientów i uwzględniania ich w przygotowywanych projektach,
 • przygotowania kompleksowych umów uwzględniających ochronę interesów Klientów,
 • konsultacji dotyczących roszczeń, wynikających z umów zawieranych w obrocie konsumenckim i gospodarczym,
 • reprezentacji w procesach sądowych dotyczących roszczeń o charakterze kontraktowym oraz deliktowym,
 • audyty prawne,
 • due diligence.

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz do dokonywania czynności prawnych między konsumentami.

Oferujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • rozpoznania potrzeb Klientów i uwzględniania ich w przygotowywanych projektach,
 • przygotowania kompleksowych umów uwzględniających ochronę interesów Klientów,
 • konsultacji dotyczących roszczeń, wynikających z umów zawieranych w obrocie konsumenckim i gospodarczym,
 • reprezentacji w procesach sądowych dotyczących roszczeń o charakterze kontraktowym oraz deliktowym,
 • audyty prawne,
 • due diligence.