Prawo cywilne

Każdy prawnik z naszego zespołu posiada bogate doświadczenie w uczestniczeniu w rozprawach sądowych, przygotowywaniu pism procesowych oraz prowadzeniu negocjacji ugodowych. Na życzenie Klientów uczestniczymy w procesach sądowych w całej Polsce.

Oferujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • prowadzenia sporów na etapie przedsądowym oraz sądowym,
 • prowadzenia negocjacji, zawierania ugód na wszelkich etapach spraw,
 • przygotowywania pism procesowych, wezwań do zapłaty, wypowiedzenia umów i ich rozwiązywania,
 • prawa rzeczowego (służebności, użytkowanie, spółdzielcze prawo do lokalu),
 • prawa zobowiązań (sprzedaż, wynajem, dzierżawa, odpowiedzialność solidarna dłużników).

Każdy prawnik z naszego zespołu posiada bogate doświadczenie w uczestniczeniu w rozprawach sądowych, przygotowywaniu pism procesowych oraz prowadzeniu negocjacji ugodowych. Na życzenie Klientów uczestniczymy w procesach sądowych w całej Polsce.

Oferujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • prowadzenia sporów na etapie przedsądowym oraz sądowym,
 • prowadzenia negocjacji, zawierania ugód na wszelkich etapach spraw,
 • przygotowywania pism procesowych, wezwań do zapłaty, wypowiedzenia umów i ich rozwiązywania,
 • prawa rzeczowego (służebności, użytkowanie, spółdzielcze prawo do lokalu),
 • prawa rzeczowego (służebności, użytkowanie, spółdzielcze prawo do lokalu),
 • prawa zobowiązań (sprzedaż, wynajem, dzierżawa, odpowiedzialność solidarna dłużników).